Cad atá clúdaithe i dtáille an chúrsa?

What is included in the course fee? 

Clúdaíonn táille an chúrsa an teagasc go léir, na himeachtaí ar fad, lón gach lá agus dinnéar ar thrí tráthnóna maraon le tae/caifé agus sólaistí ag an mbriseadh gach lá.

The course fee includes all of the tuition, all of the activities, lunch every day and dinner on three evenings as well as tea/coffee and refreshments at break time every day.

 

Cathain ar chóir dúinn iarratas a dhéanamh spás a fháil ar an gcúrsa? 

When should we apply for a place on the course?

Tógaimíd áirithintí comh luath is a mbíonn dátaí socraithe againn do chúrsaí na bliana seo chugainn. De ghnáth líontar na cúrsaí go tapaidh-go háirithe an cúrsa i lár mí Iúil.

We take bookings as soon as we have dates finalised for next years’ courses. Usually the courses fill up fast-especially the course in mid July.

 

Cén áit a mbíonn an cúrsa ar siúl don tseachtain?

Where is the course held for the week?

Bíonn an cúrsa ar siúl san Halla Pobail i nDún Géagáin, Baile an Sceilg, Co. Chiarraí.

The course is held in the Community Hall in Dungeagan, Ballinskelligs, Co.Kerry.

 

 Cén rogha lóistín atá ar fáil dúinn?

What accommodation options are available to us?

Tá trí príomh rogha lóistín ar fáil daoibh mar theaghlach…

There are three main accommodation options available to you as a family…

 

*Ag tógaint teach ar cíos sa cheantar…**Is áit thar a bheith gnóthach í Baile an Sceilg i rith an tsamhraidh agus mar sin molaimíd teach a chur in áirithint go luath má tá tú cinnte go mbeidh an cúrsa á dhéanamh agat.

Renting a house in the locality…**Ballinskelligs is a very busy place during the summer and therefore we advise to reserve a house early if you are sure that you will be partaking in the course.

 

* Fanacht i Seomra Teaghlaigh sa bhrú áitiúil.

To stay in a Family Room in the local hostel.

 

*Fanacht i dtigh leaba is bricfeasta sa cheantar.

To stay in a b&b in the area.

 

Is féidir do lóistín a eagrú tú féin nó má tá cabhair uait is féidir linn cabhrú leat leis seo.

You can organise your own accommodation or if you would like assistance, we can help you with this.

 

An gá éarlais a íoc chun do spás a choimeád agus cé mhéad?

Is there a deposit required to secure your place and how much?

Tá gá le héarlais a íoc agus braitheann sé ar costas iomlán an cúrsa do do chlann. De ghnáth trian den chostas iomlán atá i gceist.

Mar shampa más é €660.00 costas iomlán an chúrsa duit…an éarlais a bheadh i gceist ná €220.00.

Yes a deposit is required and it depends on the total cost of the course for your family. Usually it is a third of the total cost that we request.

For example if €660.00 is the total cost of the course for you…the deposit required is €220.00.

 

Cathain atá an fuílleach le híoc? 

When is the remainder to be paid?

Is gá fuílleach an táille a íoc coicís roimh tosach an chúrsa.

The remainder of the fees needs to be paid two weeks prior to the start of the course.

 

Cén tam a thosnaíonn na ranganna ar maidin?

What time do the classes commence in the morning?

Tosnaíonn na ranganna ar maidin ag 9.30a.m.

Classes start in the morning at 9.30a.m.

 

Cén saghas imeachtaí a bhíonn ar siúl againn i rith na seachtaine?  

What kind of activities do we partake in during the week?

Bíonn meascán deas d’imeachtaí éagsúla ar siúl le linn na seachtaine-ina measc spóirt uisce, rince, ceardlann ealaíne, turas go Sea Synergy sa Choireán…

A mixture of activities take place during the week-among them water sports, dancing, an art workshop, a visit to Sea Synergy Marine Awareness Centre in Waterville…